En berättelse om utanförskap, identitet och rätten att få göra sin röst hörd

”En Levande Abort” är en fiktiv berättelse inspirerad av verkliga händelser som handlar om en ung pojke som egentligen inte skulle finnas till, som försöker bygga sig ett egenvärde och en identitet i en värld som verkar vilja honom ont.
Den här boken är skriven för att stärka barn och ungas framtidstro genom att visa att det finns olika förhållningssätt till motgångar och svårigheter, där jag bl a genom karaktären Soran vill inspirera unga till att finna sin röst. Boken riktas även till vuxna för att belysa viktigheten i hur deras närvaro och inflytande kan göra en stor skillnad.
Boken är väldigt angelägen idag då det även är en berättelse om en familj som klarat så mycket när de flytt från krig och som också klarat av att möta den svenska kulturen, men sen ändå spricker.
Det finns något i berättelsen som alla kan känna igen sig i, även om man inte har upplevt jagets direkta situation: utanförskap ur olika synvinklar.


En levande abort

Boken går nu att förbeställa där ni kan få ett signerat ex av mig som förväntas skickas efter jul under v. 2 2023.